niedziela, 17 listopada 2013

Co to jest ETL ?

Jak zaczynałem swoją pracę przy bardzo dużym projekcie ETL, to na początku nie wiedziałem co to jest i do tej pory nie ma zbyt dużo materiałów na ten temat. Przedstawię Ci krótki wstęp do ETL.

Skrót ETL oznacza ekstrakcję (extract), transformację (transform) i ładowanie (load). Jest to metoda procesowania danych. ETL składa się z 3 etapów:
1) ekstrakcja danych ze źródła danych - proces ten determinuje bazowe źródła dla hurtowni danych.
2) transformacja danych - etap ten ma za zadanie standaryzować dane, filtrację oraz sprawdzanie reguł biznesowych.
3) ładowanie danych do docelowego zbioru danych - etap zapisu wygenerowanych danych.
Na rysunku przedstawiony jest ogólny schemat działania procesu ETL. Do danych wejściowych (source) należą aplikacje (m.in. bazy danych), dodatkowe pliki oraz inne pomocne dane (m.in. metadane). Proces ETL przetwarza te dane i zapisuje je do wyznaczonego zbioru danych (target). Docelowy zbiór danych jest określony przez projektanta i może to być hurtowania danych, data mart lub zbiór plików zapisanych na serwerze. W praktyce 80% czasu spędzonego na rozwijaniu systemu BI jest poświęcone na rozwijanie procesu ETL. Jest to najbardziej czasochłonne zadanie przy budowaniu hurtowni danych i jednocześnie wymaga najwięcej wiedzy i doświadczenia. Bardzo często proces ETL nazywany jest procesem integracji danych, natomiast narzędzia ETL nazywane są platformą integracyjną.

Pierwsza częścią - ekstrakcja danych ze źródła danych - jest to najbardziej wymagający etap całego ETL. Większość hurtowni danych integruje dane z różnych źródeł danych. Każde źródło danych może się różnić organizacją danych czy sposobem dostępu. Najczęściej spotykanym źródłem danych są relacyjne bazy danych oraz pliki w formacie CSV. Celem ekstrakcji danych jest przekonwertowanie danych do ujednoliconego formatu, który jest przystosowany dla procesu transformacji.

Etap transformacji jest częścią opisującą przepływ danych, który zawiera zaaplikowane reguły biznesowe oraz szczegółowy opis kalkulacji i mapowania między danymi. Niektóre dane wymagają bardzo mało, a nawet brak modyfikacji danych. W większości przypadkach etap ten składa się pezynajmniej z jednego z poniższych zadań:
- wyselekcjonowanie tylko niektórych kolumn danych z tabeli
- transformacja sposobu zapisu danych. Jeżeli dana jest zapisana w postaci binarnej (1-0) to można zapisać słownie (Tak – Nie)
- transformacja formatu zapisu danych. Część dat jest zapisana w formacie skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC) lub czasu lokalnego
- wyliczenie nowej wartości, która jest zależna od wartości innych zmiennych
- sortowanie według danego kryterium
- łączenie danych z innymi danymi z innych źródeł - wzbogacanie danych
- rozdzielenie kolumny na kilka kolumn
- usuwanie zduplikowanych danych
- agregacja danych. Można wprowadzić data rollup ( wiersz podsumowujący dane)
- tworzenie unikatowego klucza (surrogate key) dla wszystkich elementów
- dokonywanie transpozycji oraz tworzenie tabeli przestawnej. Jest to proces, w którym kolumny zamieniane są na wiersze.

Faza ładowania danych odnosi się do zapisu do specjalnego obiektu docelowego (najczęściej jest to hurtowna danych). Obiekt docelowy jest zależny od wymagań danego projektu. Najczęściej istniejące dane w hurtowni danych są nadpisywane przez nowo wygenerowane. Inne hurtownie danych są czyszczone i na nowo załadowane, ale takie rozwiązanie niesie ze sobą problem „pustych danych”, gdyby wystąpił problem w etapie ładowania danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz