piątek, 17 października 2014

Bulge bracket, Tier one i Boutiques

Jak zaczynałem prace w banku inwestycyjnym to jeszcze nie znałem tych określeń. Te określenia są tylko dla banków inwestycyjnych. Określenie "Bulge bracket" odnosi się do grupy z największymi bankami inwestycyjnymi. Te bank mogą udzielać największy zakres usług inwestycyjny. Tranzakcie mogą nawet wynosić do 10 miliardów dolarów. Takie banki nazywane są large-cap'ami, a banki z transakcjami między 2 a 10 mld to middle-cap'y. Zazwyczaj bulge bracket'y udzielają takich usługi jak doradztwo, sprzedaż, Market-Making, badanie rynku i instrumentów finansowych takich jak akcje, derywatywy, kredyty itp. Banki te są bardzo często zaangażowane w tworzenie nowych produktów takich jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities), swapy ryzyka kredytowego, czy w handel emisją CO2.

Tier one's to pretendenci do bycia w grupie Bulge bracket'ów. Są to duże banki, które udzielają prawie takich samych usług, ale jeszcze nie osiągnęły statusu Bulge bracket.

Boutiques są to małe banki inwestycyjne, których transakcje nie przekraczają mld USD.

Zawsze zapominam jak się nazywają te grupy banków.

czwartek, 2 października 2014

Jednolinijkowce do PATH w PS

Coraz częściej zamiast dużych projektów w PS piszę jednolinijkowce.
Jednym z takich przydatnych jednolinijkowców jest skrypt pokazujący ścieżkę do programu, który znajduje się w PATH:
$env:path.Split(';') | gci -Filter 'app.exe'

Dodatkowo możemy stworzyć funkcje dla wywołania oraz sprawdzanie czy istnieje ścieżka do katalogu:
function Find-EnvPath
{
  param(
  [string]$Filter = "*"
  )
  return $env:path.Split(';') 
     | select -Unique 
     | ? {$_ -and (test-path $_)} 
     | gci -Filter $Filter 
}

Czasami jak uruchamiam sql plusa to nie wiem jaka jest ścieżka do programu, więc uruchamiam jednolinijkowca:
Find-EnvPath "sqlplus.exe" | select FullName​

Wynik dostaje następujący:Bonus:
Z pomocą może Ci przyjść również komenda where, która już wyświetlania ścieżki do programu
where sqlplus.exe

Jak chcesz wiedzieć, gdzie jest ten program to wpisz:
where where
To tak samo gdybyś wpisał w wyszukiwarce google słowo 'google' :)
Powstało troszkę mitów o tym.


środa, 1 października 2014

Certyfikat z LabView

Zdałem egzamin na certyfikat LabVIEW Associate Developer. Pomyślałem sobie, że pochwale się :) Ale nie to jest intrygujące. Problem w tym, że jest lista osób z certyfikatem CLAD, gdzie publicznie zamieszczony jest numer telefonu do tych osób.

Co ciekawe, w Polsce jest 980 osób z certyfikatem CLAD z czego ponad połowa (ponad 495) osób z Polski jest z obszaru krakowskiego.