czwartek, 3 marca 2016

Szablon do sql kursora

Pewne rzeczy nie można przeskoczyć - takie jak kursor w sql server. Często szukam przykładów z użyciem kursora, więc postanowiłem zamieścić szablon.
DECLARE @v_name NVARCHAR(MAX)
  
DECLARE v_cursor CURSOR LOCAL STATIC FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR 
 select * from ....

OPEN v_cursor
WHILE 1=1
BEGIN 
 FETCH NEXT FROM v_cursor INTO @v_name
 IF @@fetch_status = 0  
 BEGIN
  Begin TRY
  .....
  End TRY
  Begin CATCH 
  PRINT Error_Message()
  BREAK
  End CATCH
 END
 ELSE BREAK 
End
CLOSE v_cursor
DEALLOCATE v_cursor
W SSMS przydałby się edytor snippetów. Może kiedyś będzie Resharper dla t-SQL'a :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz