piątek, 16 maja 2014

Odwracanie hashtable w PS

Postanowiłem napisać odwracanie hashtable. Ta operacja jest nazywana pivotem. Dlaczego to zrobiłem? Przedstawię przykład. Jak stworzysz kolekcję hashtablicy to w PS źle (moim zdaniem) wyświetla się:
$hashtables = @()
$hashtables += @{FName="Arek"; Number=18}
$hashtables += @{FName="Gosia"; Number=1}
$hashtables += @{FName="Dawid"; Number=9}
Wynik tych kolekcji hashowania jest następujący:
Name          Value                                            
----          ----                                          
Number         18                                              
FName          Arek                                             
Number         1                                              
FName          Gosia                                            
Number         9                                              
FName          Dawid 

Potrzebna będzie nam funkcja odwracanie hastable:
function Pivot-Hashtable
{
  param([hashtable[]]$hashes)

  $names = ($hashes.keys | group).name

  $hashes | % {
    $hash = $_
    $row = New-Object PSObject
    foreach($name in $names)
    {
       $row | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name $name -Value $hash[$name]
    }
    return $row
  } 
}
Rezultat jest poniżej:
Pivot-Hashtable $hashtables


Number FName                             
------ ----                             
18   Arek                             
1   Gosia                            
9   Dawid 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz